Odlewanie ciśnieniowe

ODLEWANIE MATRYCOWE

Odlewanie ciśnieniowe to proces wytwarzania części metalowych poprzez wtłaczanie stopionego metalu pod wysokim ciśnieniem do wnęki matrycy.Te wnęki matrycy lub formy są zwykle tworzone z utwardzonej stali narzędziowej, która została wcześniej obrobiona do kształtu netto części odlewanych ciśnieniowo.Aluminium A380, ADC12, cynk i magnez są najczęściej używanymi materiałami do odlewania ciśnieniowego.

opis-produktu6